Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định, đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6/2023.

Miễn kiểm định lần đầu

Theo đó, ngoài việc tự động gia hạn đăng kiểm, Thông tư 08 có nhiều điểm mới.

Cụ thể, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhiều quy định của Thông tư mới nhằm giao rõ trách nhiệm của trung tâm đăng kiểm, chấm dứt tình trạng từ chối thực hiện dịch vụ cho các xe miễn đăng kiểm lần đầu như báo chí từng phản ánh.

Cụ thể, Thông tư 08 quy định, cơ quan đăng kiểm sẽ tổ chức tra cứu thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, cung cấp tài khoản để chủ xe có thể tra thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải.

đăng kiểm xe ô tô
Thông tư 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải có nhiều điểm mới.

Thông tư cũng quy định rõ về việc đăng kiểm:

Miễn kiểm định lần đầu là việc đơn vị đăng kiểm căn cứ phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và các giấy tờ liên quan theo quy định tại thông tư này để lập hồ sơ phương tiện, quản lý, lưu trữ theo quy định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định mà không phải thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phương tiện.

Đồng thời, cập nhật dữ liệu với nội dung “phương tiện đã thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu” lên chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính giấy biên nhận giữ bản chính giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính), đơn vị đăng kiểm phô tô loại giấy tờ này để lưu trong hồ sơ phương tiện, hồ sơ kiểm định và trả giấy chứng nhận kiểm định.

Tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện cấp tem kiểm định cho rơ-moóc

Ngoài ra, Thông tư 08 cũng quy định rõ với xe cơ giới có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, sê ri biển số sử dụng một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định loại dành cho xe cơ giới có kinh doanh vận tải.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh

Việc thông tư mới làm rõ quy định này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện việc cấp tem kiểm định cho loại sơ-mi rơ-moóc, bởi đây là phương tiện kinh doanh vận tải nhưng theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an thì không bắt buộc là biển vàng.

Quy định cụ thể như trên để các trung tâm đăng kiểm thống nhất thực hiện việc cấp tem kiểm định cho sơ-mi rơ-moóc đồng bộ với quy định của Bộ Công an tra cứu, tiếp nhận.

Cảnh báo với các phương tiện không đạt kiểm định lần đầu

Ngoài ra, theo Thông tư 08, chủ phương tiện, người lái xe ôtô có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp đơn vị đăng kiểm phát hiện giấy chứng nhận và tem kiểm định bị làm giả hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa thì lập biên bản thu hồi và chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhập ngay thông tin vi phạm lên chương trình quản lý kiểm định.

Về hình thức tiếp nhận đăng ký đăng kiểm, Thông tư 08 bổ sung quy định:

Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận qua một trong các hình thức: trực tiếp, qua điện thoại, trang thông tin điện tử, qua ứng dụng đăng ký trực tuyến cho xe cơ giới khi chủ xe có nhu cầu.

Đối với các phương tiện không đạt kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm phải cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định về khiếm khuyết, hư hỏng của xe để các đơn vị đăng kiểm khác khi kiểm tra lại phương tiện này lần hai lưu ý kiểm tra kỹ, giúp tăng hiệu quả của công tác kiểm định xe, nâng cao chất lượng phương tiện cũng như trách nhiệm của chủ xe.

Trao niềm tin, nhận an tâm” Đại lý ủy quyền của TC MOTOR ❤️❤️❤️
Địa chỉ: Lô 4/3 KCN Phan Thiết 1, xã Phong Nẫm, Phan Thiết
Hotline: 0915.070.676 (Kinh doanh)