0915.070.676

6 thứ không nên để trong cốp xe, thứ cuối cùng sẽ làm bạn bất ngờ

Cốp xe ô tô là một nơi để đồ rất lý tưởng, nhưng không phải thứ gì cũng có thể để trong cốp xe.